Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Bí mật trong đàm phán, môi giới bất động sản thổ cư hoa hồng cao.

Bí mật trong đàm phán, môi giới bất động sản thổ cư hoa hồng cao.

Trong hầu hết các thương vụ giao dịch bất động sản kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục là kỹ năng quyết định để thúc đẩy hai bên, người mua và người bán đi đến thống nhất về các điều khoản giao dịch và ký kết hợp đồng. Ngoài kiến thức chuyên môn để đàm phán hiệu quả, việc thực hành kiến thức đó thường xuyên liên tục  để nâng trình cũng rất quan trọng. Bởi vì hầu hết các cuộc đàm phán là không giống nhau.
Xem tiếp tại link này: